UN 19-157.pdfUN 19-157.pdf
UN 19-160.pdfUN 19-160.pdf

UN 19-185.pdfUN 19-185.pdf

UN 19-186.pdfUN 19-186.pdf

UN 19-196.pdfUN 19-196.pdf

UN 19-199.pdfUN 19-199.pdf
kort_overzicht_reissancties 240419.pdfkort_overzicht_reissancties 240419.pdf

inreisverbod_sancties.xlsxinreisverbod_sancties.xlsx


Ten aanzien van de lijst geldt volledigheidshalve dat aan het gebruik van de lijst geen rechten kunnen worden ontleend. Het gebruik geschiedt dan ook op eigen risico. FIU Curacao staat niet in voor eventuele tikfouten.

With regards to the list, for the sake of completeness, no rights can be derived from the use of the list. The use is therefore at your own risk. FIU Curacao is not responsible for any typing errors

  ©2016 - FIU Curacao. All rights reserved